אלקון מרכז מחזור

אלקון מרכז מחזור הוקמה בשנת 2003 כחברת סטארטאפ לטיפול בשפכים תעשייתים .

אלקון, בבעלותה המלאה של חברת שיכון ובינוי, הינו מפעל מתקדם ומודרני הממוקם בפארק אקו-תעשייתי נאות חובב שבנגב.

החברה מספקת מגוון שירותים לטיפול ומחזור חומרים מסוכנים, בוצות ,פסולות תעשייתיות. הטיפול מתבצע

 בטכנולוגיה מתקדמת וייחודית בעולם ופועלת תחת כל דרישות הריגולציה המחמירות ביותר ותחת אישורי מנהל רוחבי.

חברת אלקון מדורגת במקום הראשון כחברה המטפלת בשפכים ובוצות תעשייתים ונותנת שירות עבור מפעלים רבים

בארץ, תוך הקפדה על שימור והגנה על הסביבה על יידי שימוש בטכנולוגיות המיטביות להפעלת התהליכים. 

שירותינו ניתנים לחברות המובילות במשק בתחומי הכימיה, פרמצבטיקה, מוליכים למחצה, טיפולי שטח במתכות, מתכת,

 קידוחי גז, אלקטרוניקה, אגרוכימיה, מזון וכו. 

לאלקון יכולת אגירה לקבלת פסולות בנפח גדול ומספקת שירותי שאיבה והובלת חומרים מסוכנים .

אלקון אחת מארבעה חברות אשר קבלה אישור לשמש כתחנת מעבר לפסולות מסוגים שונים. ניתן לקבל 
שירותים כגון: שטיפה ומכירת קוביות וחביות מפלסטיק ומתכת, שטחי אחסון זמני, אריזה מחדש וכדומה. 

באלקון פועלת מעבדה כימית משוכללת ומוסמכת ע"י הרשות להסמכת מעבדות לפי תקן 17025. 

ארגונינו מחויב לעמידה בדרישות כל דין, וכן בדרישות של תקנים, נהלים והוראות רלוונטיים ודרישות ישימות אחרות הקשורות לשמירה

 על הבטיחות והבריאות בתעסוקה של עובדינו.

החברה פועלת עם כל ההיתרים הנדרשים והינה מפעל טיפול מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה לפסולת מסוכנת.

בין לקוחותינו

שירותים

פסולות מתהליכים כימיים אנאורגניים 

טיפול בפסולות מתהליכי ציפויים וטיפולי שטח למתכות, תמלחות תעשיתיות ותמלחות מענף המזון.

פסולות מתהליכים כימיים אורגניים

פסולת נוזלית ופסולת מוצקה המכילה רכיבים אורגניים מתעשיית פטרוכימיה, פרמצפטיקה. חומרים אורגנים מתעשיית התרופות, הדשנים, המזון וחומרי הדברה.

בוצות ובוצות ביולוגיות

בוצות הנוצרות בתהליכי טיפול ביולוגי מוניציפלי ותעשייתי.

פסולות פיזיקו-כימיות

צמצום נפחים וטיפול במרכיבים נטרול חומצות.ליווי ריגולטורי

לקוחות המעוניינים בקבלת ייעוץ וליווי עבור תהליך קבלת הפסולות למפעל, מוזמנים לפנות לממונת איכות הסביבה בחברתינו, גב' מרים ספייר.

נטרול חומצות

 סתירה וטיפול בחומצות אנאורגניות ואורגניות ללא הגבלת ריכוז עם וללא אורגנים נדיפים.

רישיונות והיתרים

טפסים

© כל הזכויות שמורות לחברת אלקון – מרכז מחזור Elcon recyling center.